Akytti apu

Kaikki asukhaat Luulajassa saattavat kääntyä sosiaalipalvelhuun ette saaja tukea ja apua hankalissa tilantheissa. Se saattaa olla tilapäisestä rahalisesta tuesta, prupleemista väärinkäytön kansa elikkä psyykkisesta toimintaestheestä. Se saattaa kansa olla kysymyksissä jokka koskevat lapsia ja nuoria.

Akytti apu päivälä

Jos sie olet akytin sosiaaliavun tarpheessa elikkä jos sinun asia koskee lasta ja sie halvaat neuvonantamista elikkä tehhä ilmotuksen sie otat yhtheyttä Luulajan kunnan kansa numerolla 0920-45 30 00.

Akytti apu illoila, vöilä ja pyhäsaikoina

Jos tarhvit akyttia apua illoila, vöilä ja pyhäsaikoina otat yhtheyttä numehroon  114 14.

Sosiaali peretskaappi koskee ensi siassa lapsia jokka kärsivät elikkä tarttevat suojaa ja täysiä jokka ei pysty pithään ittestä huolta.

Tuki ja kriisisjuuria

112

Tähhään sitä soittaa jos sitä oon akytissä hätätilantheessa ja tarttee apua varsin. Riippuen mistä oon kyse sitä saattaa saaja apua ampulansilta, palovoimalta elikkä polisilta.

11414

Polisin telefooninumero asioile jokka ei ole akyttiä, esimerkiksi polisi-ilmotus. Sitä saattaa soittaa tähhään missä tahansa maassa sitä oon ja sitten liitethään likkiimphään polisivirasthoon

Saihraanhoitoneuvonantaminen 1177

Vastaa sinun kysymykshiin, arvostellee sinun hoitotarvetta, antaa neuvoja ja viittaa sinua oikehaan hoitovasthaanothoon ko niin tarttee. Täälä oon töissä saihraanhoitajia joilako oon korkea kompetensi ja pitkä kokemus. Saihraanhoitoneuvonantaminen oon auki vuorokauvet ympäri.

Psykiaatrinen akyttivasthaanotto 0920-28 27 28

Tartteks sie elikkä joku sinun likisyyessä kätevää psykiaatrista apua niin sie käänyt psykiaatrisheen akyttivasthaanothoon. Se oon auki vuorokauvet ympäri.

Lapsitten aputelefooni, Bris 116 111

Bris:hiin saattaa soittaa jos sitä halvaa puhua jonku täyven kansa. Puhelua ei näy telefooniräkinkissä.

Bris täysittentelefooni lapsista 077-150 50 50
Bris ottaa vasthaan puheluja täysiltä jokka tarttevat puhua jonku kansa kysymyksistä ja kiusoista jokka koskevat lapsia.

Vaimorauhalinja 020-50 50 50

Kansalinen tukitelefooni sille joka oon uhattu, jollekko oon tehty väkivaltaa elikkä jotako oon seksyaalisesti pahoinpietty. Omhaiset ja likhiiset saattavat kansa soittaa. Sitä saattaa soittaa vuorokauvet ympäri ja puhelu oon ilhmainen. Puhelua ei näy telefooniräkinkissä.

Brottsofferjouren/Rikosuhrisjuuri 0200-21 20 19

Rikosuhrisjuuri antaa tukea henkilöile joilekko oon tehty rikos, joka oon nähny rikoksen elikkä oon omhainen elikkä likhiiinen rikosuhrile.

Kansalinen apulinja 020-22 00 60

Tähhään sitä saattaa soittaa ette saaja neuvoja ja tukea jos oon psyykkinen kriisi elikkä jos sitä oon muussa hankalassa elämäntilantheessa.

Sidan uppdaterades den 17 February 2023