Hoitoa meänkielelä

Oikeus hoithoon ja huolthoon meänkielelä.

Jos sie puhut meänkieltä ja asut Luulajan kunnassa oon sulla oikeu saaha koko eli osittain vanhaanhuolosta henkilökunnalta joko puhuu meänkieltä. Kääny kunthaan ja sano avustuskäsittelijälle (biståndshandläggare) ette haluat saaha vanhaahuoltoa meänkielelä. Sitä pittää aina itte hakea!

Oikeus puhua meänkieltä!

Jos sie puhut meänkieltä on sulla oikeus ottaa yhtheyttä meänkielelä suulisesti ja kirjalisesti kunnan kansa.

Kunnan asiakaskeskus, telefooni: 0920 - 45 30 00. Pyyä meänkielistä palvelua!

Sidan uppdaterades den 17 February 2023