Kunnanhallitus - kommunstyrelse

Kunnanhallitus pittää johtaa ja yhistää hallintoa kunnan asioista ja valvoa muitten lautakunnitten ja maholisitten yhtheisitten lautakunnitten toiminoitten yli. Sen pittää kansa valvoa yli kunnalisitten toiminoitten, joitako tehhään kunnalisissa puulaakissa.

Kunnanhallituksela oon ylätasonen rolli kunnalisessa orkanisauunissa. Se johtaa kunnan toimintaa ja sillä oon se kokohnaisvaltanen vastuu kunnan kehityksestä ja ekonomiista.

Kunnanhallitus totheuttaa asiat joistako kunnanvaltuusto päättää ja sillä oon kansa oikeus ottaa vissiä omia päätöksiä. Kunnanhallitus valithaan joka neljäs vuosi ylheisitten vaalitten yhtheyessä. Jäsenet ja siihaiset valithaan kunnanvaltuustolta ja net peilaavat majuriteettitilannetta joka oon kunnanvaltuustossa.

Kunnanhallitukseen kuulu 15 vakituista jäsentä ja yhtä monta siihaista.  valmiusvaliokunta. Budjetingvalmistelu on myös kunnanhallituksen alaisuudessa. Näissä kolmessa elimessä valmistellaan kunnanhallituksessa käsiteltävät asiat.

Kunnanhallituksen jäsenet External link.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023