Bild på senior

Täälä sie löyät informasuunia hoijosta ja huolosta ja palveluista jokka oon suunnattu vanheemille.

Kaikin jokka pitävät tarttevansa palvelua ja huoltoa on oikeus hakea apua sosiaalipalvelulain mukhaan. Sosiaalipalvelulaki antaa sulle oikeuen avustuksheen kotipalvelun muotossa, asuntoa niin kututussa vanhaanasunossa (laissa sitä kuttuthaan erikoisasunto) eli muun avun ja tuen jota sie saatat tarttea ja mitä sie et saa muula tavala.

Jos sie puhut meänkieltä sulla on oikeus ottaa yhteyttä Luulajan kunthaan meänkielelä suulisesti eli kirjotuksen kautta.

Vähemmistölaki sannoo ette jos sie tahot sitä sie piät saa koko eli osittain vanhaanhuolosta henkilökunnalta joko puhhuu meänkieltä. Puhu sinun avustuskäsittelijän kans!

Sidan uppdaterades den 17 February 2023