Medborgardialog

Det som kommunen gör berör så gott som alltid de som bor och vistas i Luleå. Därför är det viktigt att föra bra dialoger med invånarna i kommunen.

Alla Luleåborna ska vara jämställda, ha jämlika förutsättningar för hälsa och välfärd och vara delaktiga i samhällsutvecklingen. Luleå kommun strävar därför efter att alla dialoger med medborgarna ska göras på ett strukturerat sätt och anpassat till målgruppen för dialogen.

Pågående dialoger

Inga dialoger pågår just nu.

Tidigare dialoger

Sidan uppdaterades den 27 maj 2024