Oapmahašdoarjja

Šatta bistevaš oapmahaš - Doarjjut go soapmása?

Lea go du eallinguoibmi skihppán dahje leamaš mielde lihkuhisvuođas. Leat go du váhnemat vuorrasat ja skihpasat? Lea go du eadni, áhčči, dahje du mánná, guhte lea badjel 18 jagi, bistevaččat skibas dahje lea go sus psyhkalaš váttut? Leat go váhnen dahje oabbá soames rávesolbmui doaibmahehttehusain dahje boastutgeavahemiin?

Eatnasat veahkehit go oapmahaš dárbbaha veahki. Dikšut ja fuolahit dovdu ávkkálaš máŋgasiidda muhto muhtimiin dávda sáhttá buktit suru ja morraša. Lea álkit váibat ja máŋgasat dovdet oktonasvuođa visot ovddasvástádusain muhto ii nu dárbbaš leahkit. Don guhte veahkehat oapmahačča sáhtát ieš dárbbahit doarjaga ja muitte ahte don it dárbbat leat okto visot ovddasvástádusain.

Šatta bistevaš oapmahaš
Dovdu go okto visot ovddasvástádusain? Lea go váttis nahkat? Divtte min veahkehit du.

Riŋge oapmahaškonsulentii:

  • Dieđuid oažžut maid gielda fállá
  • Ovttaskas ságastallan gos ráfis beasat čilget iežaset dili
  • Rávvagiidda ja doarjagii oapmahašáššiin
  • Guosadeapmái ruovttus
  • Oassálaste oapmahašjoavkkus, oapmahaškafeas, logaldallamis, dearvvašvuođadoaimmain dahje oahpporieggáin

Anhörigstöd

Bli en hållbar anhörig! Ger du stöd till någon?

Har din livskamrat drabbats av sjukdom eller en olycka? Är dina föräldrar äldre och sjuka? Är din mamma, pappa eller ditt barn, som är över 18 år, kroniskt sjuk eller har en psykisk ohälsa? Är du förälder eller syskon till någon ung vuxen med funktions-nedsättning eller missbruk?

De allra flesta ställer upp när en anhörig behöver hjälp. Att vårda och ge omsorg känns meningsfullt för många men ibland kan sjukdomen väcka oro och sorg. Det är lätt att bli trött och många känner sig ensam med allt ansvar men det behöver inte vara så. Låt oss få hjälpa dig att bli en hållbar anhörig. Du som hjälper en närstående kan själv behöva stöd och kom ihåg att du inte behöver vara ensam om allt ansvar.

Bli en hållbar anhörig
Känner du dig ensam om allt ansvar? Är det svårt att orka med? Låt oss få hjälpa dig.

Ring en anhörigkonsulent:

  • För information om vad kommunen har att erbjuda
  • För enskilt samtal där du i lugn och ro får tillfälle att beskriva din situation
  • För råd och stöd i anhörigfrågor
  • För hembesök
  • Delta i anhöriggrupp, anhörigcafe, föreläsningar, hälsoaktiviteter eller studiecirklar

Sidan uppdaterades den 23 January 2023