Oanehisáigeorrun

Oanehisáigeorrun Julevus lea:

  • dutnje guhte orut ruovttus ja oaččut veahki oapmahaččas
  • dutnje guhte vuorddát sirdit dikšo- ja fuolahusorrumii
  • dutnje guhte dárbbahat oanehisáiggeorruma maŋŋil go leat leamaš buohcceviesus

Oanehisáigeorrumis beasat gávnnadit iežáiguin ja dovdat oktavuođa. Don oasálastát sierra sosiála doaimmain juohke vahku. Jus galgá leahkit oanehisáigeorrumis gáibiduvvo doarjjamearrádus. Daga diŋgonohcamuša geahpideapmái oanehisáigeorrumii.

Korttidsboende

Korttidsboende i Luleå kommun är till för:

  • dig som bor hemma och får hjälp av en anhörig
  • dig som väntar på att få flytta till ett vård- och omsorgsboende
  • dig som behöver korttidsboende efter en sjukhusvistelse

På ett korttidsboende får du träffa andra och känna gemenskap. Du deltar i olika sociala aktiviteter varje vecka. För vistelse på korttidsboendet krävs ett biståndsbeslut. Gör en bokningsförfrågan om avlastning till ett korttidsboende.

Sidan uppdaterades den 23 January 2023