Ärenden inför infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott 14 september 2023

Lekplats i Bensbyn, nybyggnation vid Uddebo och vindskydd på Södra hamn — det är några av de ärenden som infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott ska ta ställning till.

Igångsättningstillstånd lekplats Bensbyn

Stadsbyggnadsförvaltningen föreslår infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott att godkänna projektbudgeten 3 500 000 kr för lekplats i Bensbyn, och bevilja igångsättningstillstånd.

Beslut om uppförandet av ny lekplats i Bensbyn togs av stadsbyggnadsnämnden i samband med beslut om investerings- och exploateringsplan 2023–2025. Uppförandet av en lekplats i Bensbyn följer Lekplatsplanen där nybyggnation av en lekplats i Bensbyn föreslås. Bensbyn har aldrig tidigare haft någon anlagd allmän lekplats.

Nybyggnation av kontors- och personalbyggnad vid Uddebo

Stadsbyggnadsförvaltningens föreslår infrastruktur- och servicenämndens arbetsutskott besluta om nybyggnation av kontors- och personalbyggnad vid Uddebo avloppsreningsverk.

En förstudie har gjorts för att utreda behovet av åtgärder eftersom nuvarande byggnad är sedan mitten av 60-talet och uppfyller inte dagens behov av ändamålsenliga lokaler för verksamheten. Bland annat finns det behov av:

  • Fler och ändamålsenliga kontorsplatser.
  • Samlings- och mötesrum.
  • Ändamålsenliga paus-, lunch- och vilrum.
  • Utökade dusch- och omklädningsmöjligheter för kvinnor och män.

Vindskydd på Södra hamn

Stadsbyggnadsförvaltningens föreslår infrastruktur- och servicenämnden att rekommendera kommunfullmäktige att bifalla motionen om vindskydd på Södra hamn samt att ge uppdrag till infrastruktur- och servicenämnden att besluta om utformning och genomförande.

Bland övriga ärenden

  • Gruppbostäder på Skurholmen

Kallelse till sammanträdet Länk till annan webbplats.

Kontakt:

  • Helén Wiklund Wårell, stadsbyggnadschef, 070-386 56 08
  • Ulrika Lundberg, infrastruktur- och servicenämndens ordförande, 072-229 85 99

Sidan uppdaterades den 8 september 2023