Hitta utbildning

Många stora etableringar är planerade i Norrbotten de närmaste åren och det betyder att det kommer att råda stor brist på arbetskraft i länet de närmaste åren.

För att nå ditt mål och dina drömmar kan du studera på många olika sätt och på olika nivåer.

Utbildningsområden

Du kan studera på:

 • komux/vuxenutbildning
 • folkhögskola
 • yrkeshögskoleutbildning (YH)
 • universitet/högskola.

Yrkesvux, gymnasial vuxenutbildning

 • Yrkesvux är yrkesutbildningar på gymnasial nivå.
 • Om du är intresserad av en yrkesvuxutbildning är det viktigt att du kontaktar vuxenutbildningen i din hemkommun oavsett var utbildningen finns.
 • Du behöver inte ha en gymnasieexamen för att gå en yrkesvuxutbildning men förkunskapskrav kan förekomma.
 • Du kan söka yrkesvux från och med andra halvåret det år du fyller 20 år.
 • En yrkesvuxutbildning är berättigad till ersättning från CSN.

Folkhögskola

Folkhögskola är en egen utbildningsform som kännetecknas av att utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper. Vissa folkhögskolor har internat så att du kan bo på skolan.

I Norrbotten har följande folkhögskolor internat:

Folkhögskolor utan internat:

Du behöver inte alltid ha en gymnasieexamen för att gå på folkhögskola men förkunskapskraven för olika utbildningar varierar.

 • Du kan söka folkhögskola från det är du är 18 år.
 • Om du går en utbildning på folkhögskola kan du söka ersättning från CSN.
 • Under fliken folkhögskola hittar du mer information om Norrbottens folkhögskolor. Sveriges alla folkhögskoleutbildningar är samlade på folkhogskola.nu.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform. Det betyder att du måste ha gått klart gymnasiet för att kunna bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning.

Universitet/högskola

Lärcentrum

På ett lärcentrum kan du som studerar få hjälp med saker som underlättar i dina studier. Det kan handla om teknik för att delta i fjärr- eller distansundervisning, skriva tentor, skriva ut dokuemnt, boka grupprum, träffa lärare eller andra studerande.

Alla kommuner i Norrbotten har ett lärcentrum eller lärcentrumliknande verksamhet. Kommunernas lärcentrum ser olika ut och erbjuder olika saker.

Kontakta din lokala vuxenutbildning om du har frågor eller funderingar på hur de kan underlätta din studietid.

Senast publicerad: 2024-04-30Senast uppdaterad: 2024-04-30