Hitta utbildning

Många stora etableringar är planerade i Norrbotten de närmaste åren och det betyder att det kommer att råda stor brist på arbetskraft i länet de närmaste åren.

För att nå ditt mål och dina drömmar kan du studera på många olika sätt och på olika nivåer.

Du kan studera på:

 • komux/vuxenutbildning
 • folkhögskola
 • yrkeshögskoleutbildning (YH)
 • universitet/högskola.

Utbildningsformer

Yrkesvux, gymnasial vuxenutbildning

 • Yrkesvux är yrkesutbildningar på gymnasial nivå.
 • Om du är intresserad av en yrkesvuxutbildning är det viktigt att du kontaktar vuxenutbildningen i din hemkommun oavsett var utbildningen finns.
 • Du behöver inte ha en gymnasieexamen för att gå en yrkesvuxutbildning men förkunskapskrav kan förekomma.
 • Du kan söka yrkesvux från och med andra halvåret det år du fyller 20 år.
 • En yrkesvuxutbildning är berättigad till ersättning från CSN.

Folkhögskola

Folkhögskola är en egen utbildningsform som kännetecknas av att utbildningen anpassas efter deltagarnas förkunskaper. Vissa folkhögskolor har internat så att du kan bo på skolan.

I Norrbotten har följande folkhögskolor internat:

Folkhögskolor utan internat:

Du behöver inte alltid ha en gymnasieexamen för att gå på folkhögskola men förkunskapskraven för olika utbildningar varierar.

 • Du kan söka folkhögskola från det är du är 18 år.
 • Om du går en utbildning på folkhögskola kan du söka ersättning från CSN.
 • Under fliken folkhögskola hittar du mer information om Norrbottens folkhögskolor. Sveriges alla folkhögskoleutbildningar är samlade på folkhogskola.nu.

Yrkeshögskola

Yrkeshögskola är en eftergymnasial utbildningsform. Det betyder att du måste ha gått klart gymnasiet för att kunna bli antagen till en yrkeshögskoleutbildning.

Universitet/högskola

Lärcentrum

På ett lärcentrum kan du som studerar få hjälp med saker som underlättar i dina studier. Det kan handla om teknik för att delta i fjärr- eller distansundervisning, skriva tentor, skriva ut dokuemnt, boka grupprum, träffa lärare eller andra studerande.

Alla kommuner i Norrbotten har ett lärcentrum eller lärcentrumliknande verksamhet. Kommunernas lärcentrum ser olika ut och erbjuder olika saker.

Kontakta din lokala vuxenutbildning om du har frågor eller funderingar på hur de kan underlätta din studietid.

Administration och Ekonomi

Civilekonom – universitetsutbildning

Ekomomie kandidat – universitetsutbildning

Internationell ekonomi – universitetsutbildning

Digital redovisningsekonom/konsult med löneadministration – YH-utbildning

Inköp & supply management – YH-utbildning

Inköpare / Upphandlare – YH-utbildning

Medicinsk sekreterare – YH-utbildning

Redovisningsekonom – YH-utbildning

Redovisningsekonom med löneadministration – YH-utbildning

Redovisningskonsult – YH-utbildning

Administratör – gymnasial yrkesutbildning

Arbetet som administratör är brett och dina arbetsuppgifter varierar beroende på vilket företag eller organisation du arbetar i men vanliga arbetsuppgifter är sammanställning av information, förberedelser av ärenden, ekonomihantering eller bokningar av resor eller kundmöten.

Som administratör är det bra om du är:

 • strukturerad
 • tycker om att ha ordning och reda

Efter en utbildning inom administration kan du till exempel jobba som administratör, kontorsassistent, sekreterare eller handläggare.

Mer information om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för administratörer. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar inom administration på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en utbildning inom administration.

Bygg och anläggning

Bygg och anläggning – Universitetsutbildning

Bergmaterialingenjör – YH-utbildning

Byggnadsingenjör digitalt byggande – YH-utbildning

Golvläggare – yrkesvux

I arbetet som golvläggare tar du hand om golvets ytskikt. Det kan handla om att lägga mattor eller trägolv i bostäder eller lokaler. Det är också vanligt att golvläggare lägger golv i våtutrymmen som badrum. Golvläggare kan också slipa och ytbehandla golv av olika material.

Som golvläggare är det bra om du tycker om att:

 • vara noggrann
 • träffa människor
 • samarbeta med andra.
 • lösa problem
 • arbeta självständigt

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för golvläggare. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till golvläggare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som golvläggare.

Underhållstekniker infrastruktur – YH-utbildning

Murare – gymnasial yrkesutbildning

Murare jobbar med att mura väggar och klä fasader med tegel men som murare kan man också putsa och renovera fasader eller bygga murverk för skorstenar och spisar. Man träffar många människor som murare – både kunder och andra yrkesgrupper på en byggarbetsplats. Arbetet är fysiskt och omväxlande.

Som murare är det bra om du tycker om att:

 • träffa människor
 • samarbeta med andra
 • vara noggrann
 • har god fysik
 • jobba självständigt.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för murare Länk till annan webbplats..

I Norrbotten finns utbildningar till målare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som murare.

Målare – gymnasial yrkesutbildning

I arbetet som målar och tapetserar ytor inomhus och utomhus. Innan målningen eller tapetseringen kan påbörjas måste målaren förbereda ytan genom spackling, slipning och grundmålning. Man träffar många människor som målare – både kunder och andra yrkesgrupper på en byggarbetsplats. På stora byggen används ofta sprutmålning men det finns även målare som specialiserar sig på att måla dekorativt. Arbetet som målare är fysiskt och omväxlande.

För att trivas som målare är det bra om du:

 • tycker om att träffa människor
 • samarbeta med andra
 • är noggrann
 • är kreativ
 • har god fysik

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för målare Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till målare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som målare.

Plattsättare – gymnasial yrkesutbildning

I arbetet som plattsättare gör du underarbetet på golv och väggar för att sedan montera kakel, klinker, mosaik eller kostbetong. Att kunna göra ett bra underarbete är en väldigt viktig del som plattsättare.

Som plattsättare är det bra om du tycker om att:

 • vara noggrann
 • träffa människor
 • samarbeta med andra.
 • lösa problem
 • arbeta självständigt.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för plattsättare. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till golvläggare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som plattsättare.

Plåtslagare – gymnasial yrkesutbildning

Som plåtslagare kan du ha olika inriktningar på ditt yrke men det som är gemensamt för alla är att du arbetar med plåt i någon form.

Som grovplåtslagare arbetar kan du arbeta med att producera konstruktionsmaterial till broar eller byggen.

För att trivas som grovplåtslagare är det bra om du:

 • är noggrann
 • har fokus på säkerheten
 • gillar att jobba resultatinriktat
 • följer regler och instruktioner

Här kan du läsa mer om arbetsmarknaden och löneläget för grovplåtslagare. Länk till annan webbplats.

Byggnadsplåtslagare

Som byggnadsplåtslagare jobbar du med plåt på en byggnads utsida. Det kan handla om att lägga tak eller sätta upp plåt på en fasad. En byggnadsplåtslagare kan arbeta både med renoveringar och nyproduktion av byggnader.

För att trivas som byggnadsplåtslagare är det bra om du:

 • Är noggrann
 • Kan ta initiativ
 • Tycker om att kommunicera med andra
 • Gillar att lösa problem
 • Är kreativ

Mer om arbetsmarknaden och löneläget för byggnadsplåtslagare Länk till annan webbplats.

Tunnplåtslagare

Som tunnplåtslagare arbetar du med att skapa detaljer i plåt som till sedan kan användas inom till exempel byggindustrin. Ofta har en tunnplåtslagare en ritning som ska följas men det kan även finnas situationer där uppgiften måste lösas utan ritning.

För att trivas som tunnplåtslagare är det bra om du:

 • Är noggrann
 • Kan ta initiativ
 • Tycker om att kommunicera med andra
 • Gillar att lösa problem
 • Är kreativ

Mer om arbetsmarknaden och löneläget för tunnplåtslagare. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till plåtslagare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en utbildning till plåtslagare.


Tak- och tätskiktsmontör

Som tak och tätskiktsmontör gör du hela tätskiktet. Först läggs isoleringen, både värmeisolering och fuktskydd, sen täcks taket med papp, plåt eller förtillverkade takelement.

I jobbet som tak- och tätskiktsmontör jobbar du med material som ska tåla väder och behöver därför ha kunskap om brandventilation, takfönster, gasolbrännare, plåt, papp, takbrunnar och isoleringsmaterial. Yrket är ett utpräglat utomhusjobb så det är en fördel om du tycker om att vara utomhus i alla väder.

Efter din utbildning gör du en betald lärlingstid hos ett byggföretag.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för tak- och tätskiktsmontör. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till träarbetare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som snickare/träarbetare.

Träarbetare (snickare) – gymnasial yrkesutbildning

En träarbetare/snickare jobbar med att bygga nya bostäder eller lokaler. Man ha jobb där man ska bygga om lokaler eller bostäder som redan finns. Snickare brukar också kallas in när en bostad eller lokal ska renoveras. Man träffar många människor som snickare – både kunder och andra yrkesgrupper på en byggarbetsplats. Arbetet är fysiskt och omväxlande.

Som träarbetare/snickare är det bra om du:

 • tycker om att träffa människor och samarbeta med andra.
 • det är också bra om du kan arbeta självständigt och tycker om att lösa problem.

Efter din utbildning gör du en betald lärlingstid hos ett byggföretag.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för träarbetare. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till träarbetare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som snickare/träarbetare.

Data/IT/teknik

Datorgrafik för spel och film – universitetsutbildning

Datornätverk – universitetsutbildning

Digitaltjänsteutveckling – universitetsutbildning

Brandingenjör – universitetsutbildning

Civilingenjör – universitetsutbildning

Högskoleingenjör – universitetsutbildning

Högskoleingenjör

Futuregames speldesigner – YH-utbildning

Qa / game tester – YH-utbildning

Webbutvecklare e-handel – YH-utbildning

Gamemaker: Distans – Folkhögskola

Indiespelsutvecklare – Folkhögskola

Virtuell assistent – Folkhögskola

El och energi

Vattenkraftstekniker – YH-utbildning

Ventilationsingenjör – YH-utbildning

Distributionselektriker – gymnasial yrkesutbildning

Som distributionselektriker arbetar du med underhåll av elnätet. Det kan handla om nybyggnationer, underhåll och reparationer av ställverk, transformatorstationer och jord- eller luftledningar.

Arbetsuppgifterna är praktiska, varierande och kan finnas i väldigt olika miljöer. Det kan handla om att underhålla och felsöka delar av elnätet eller att installera elmätare i hus.

För att trivas som distributionselektriker är det bra om du:

 • har god fysik
 • är serviceinriktad
 • tycker om att lösa problem

Efter en utbildning till distributionselektriker kan du få anställning hos ett energiföretag eller ett företag som utför entreprenaduppdrag åt energiföretag.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för distributionselektriker Länk till annan webbplats..

I Norrbotten finns utbildningar till distributionselektriker på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en utbildning till distributionselektriker.

Elektriker – gymnasial yrkesutbildning

Elektriker installerar och underhåller allt som har med el att göra till exempel i fastigheter eller industrier.

Arbetsuppgifter som ingår i en elektrikers vardag är att installera eller byta el-centraler, utrusta en nybyggd villa med all el som behövs, installera vitvaror eller byta existerade el i en fastighet.

För att trivas som elektriker är det bra om du:

 • är noggrann
 • tycker om omväxlande arbete
 • tänka på säkerheten
 • tycker om att lösa problem

Du kommer även att arbeta tillsammans med andra yrkesgrupper på, till exempel en byggarbetsplats, så det är också bra om du har lätt för att arbeta tillsammans med andra. Det förekommer även en del kundkontakt med företag eller privatpersoner i yrket som elektriker.

När du är klar med din utbildning kan du arbeta som distributionselektriker, industrielektriker, installationselektriker eller serviceelektriker. Vissa inriktningar kräver att du lägger till delar i din utbildning. Prata med en studie- och yrkesvägledare i din hemkommun om vilka inriktningar som finns och vilka kurser som behövs.

Efter utbildningen till elektriker gör en tid som lärling innan du är klar. Underlärlingstiden har du lön från din arbetsgivare men lönen är lägre än som behörig elektriker.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för elektriker Länk till annan webbplats..

I Norrbotten finns utbildningar inom elektriker på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en utbildning till elektriker.

Fastighetstekniker – gymnasial yrkesutbildning

En fastighetstekniker sköter bland annat, med hjälp av datorer, kontrollen och övervakningen av värmecentraler och luftbehandlingsanläggningar.

För att trivas som fastighetstekniker är det bra om du:

 • är serviceinriktad
 • tycker om att lösa problem

Efter en utbildning till fastighetstekniker kan du få anställning hos ett energiföretag eller ett företag som utför entreprenaduppdrag åt energiföretag.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för fastighetstekniker. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar inom Fastighetstekniker på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en utbildning till distributionselektriker.

VVS-montör – gymnasial yrkesutbildning

VVS-montören monterar rörledningar och annan utrustning vid ny- och ombyggnation av fastigheter. VVS-montören installerar värmepumpar, elpannor, solvärme, varmvattenberedare, element och styr- och reglerutrustning.

För att trivas som VVS-montör är det bra om du:

 • har god fysik
 • är serviceinriktad
 • tycker om att lösa problem

Efter en utbildning till VVS-montör söker man lärlingsanställning i ett företag Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.. Efter cirka två år som lärling gör man ett branschprov för att bli certifierad VVS-montör. För att kunna avlägga branschprov krävs att du har godkänt i:

 • Matematik 1
 • Engelska 5
 • Svenska 1/svenska som andraspråk 1 eller motsvarande.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för VVS-montör Länk till annan webbplats..

I Norrbotten finns utbildningar inom VVS på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en utbildning till distributionselektriker.

Natur och turism

Affärsutvecklare besöksnäringen – YH-utbildning

Arctic hospitality leader – YH-utbildning

Gästvärd - hotell, turism och besöksnäring – gymnasial yrkesutbildning

En utbildning är för dig som vill arbeta inom besöksnäringens olika verksamheter inom hotell- och turism. Utbildningen ger dig kunskaper att kunna utföra enklare arbetsuppgifter inom hotellanläggningar, våningsservice, servering samt att ge den bästa servicen och bemötandet till gäster i olika situationer.

Under utbildningen gör du APL där obekväma arbetstider kan förekomma.

Som gästvärd är det bra om du:

 • tycker om att träffa människor och samarbeta med andra.
 • det är också bra om du kan arbeta självständigt och tycker om att lösa problem.

Länk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till träarbetare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun Länk till annan webbplats. om du är intresserad av en framtid som gästvärd.

Hundskötare: Distans – Folkhögskola

Kiruna Fishing School – Folkhögskola

Naturguideutbildning – Folkghögskola

Kultur, media och hantverk

Gehörsbaserat musikskapande – universitetsutbildning

Grafisk design – universitetsutbildning

Ljudteknik Kandidat – universitetsutbildning

Tvärkonstnärlig musikproduktion – universitetsutbildning

Tvärkonstnärlig scenproduktion – universitetsutbildning

Musik – universitetsutbildning

Artistakademin – Folkhögskola

Film- och serieproduktion – Folkhögskola

Folk- och världsmusik – Folkhögskola

Färg, form och inredning – Folkhögskola

Grundutbildning inom stenbearbetning, metallbearbetning och gemmologi – Folkhögskola

Happis Arts and Crafts – Folkhögskola

Hantverkskursen – Folkhögskola

Jazz – Folkhögskola

Journalistutbildning – Folkhögskola

Klassisk musik/sång – Folkhögskola

Komposition – Folkhögskola

Konstskola på nätet – Folkhögskola

Kördirigering och röst utveckling – Folkhögskola

Live: Ljudteknik och scenljus – Folkhögskola

Ljudteknik – Folkhhögskola

Ljudteknik: Filmljud – Folkhögskola

Musikproduktion – Folkhögskola

Musiker – Folkhögskola

Musik och ljudskapande för spel – Folkhögskola

Musikproduktion – Folkhögskola

Möbellinjen grund- och påbyggnad – Folkhögskola

Operastudion – Folkhögskola

Pop/rock – Folkhögskola

Scenljus – Folkhögskola

Scenisk danskurs – Folkhögskola

Singer songwriter – Folkhögskola

Street styles – Folkhögskola

Sång – Folkhögskola

Yrkesutbildning i konstnärligt arbete – Folkhögskola

Pedagogiskt arbete

Förskolelärare – universitetsutbildning

Grundlärare F-åk 3 – universitetsutbildning

Grundlärare åk 4-6 – universitetsutbildning

Ämneslärare, inriktning gymnasiet – universitetsutbildning

Lärarassistent med specialisering inom integration – YH-utbildning

Aktivitetsledare fritidshem – gymnasial yrkesutbildning

Som aktivitetsledare jobbar du på ett fritidshem där barn mellan sex och tretton år vistas före och efter skoldagen och på lov. Tillsammans med dina arbetskamrater planerar och leder du aktiviteter som får barn att växa och lära sig nya saker utifrån sina egna förutsättningar. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är vanliga. Fritidshemmen har ett nära samarbete med förskolan, förskoleklass och skolan och jobbar för elevernas långsiktiga utveckling.

Efter utbildningen kan du jobba både på kommunala och fristående fritidshem.

För att trivas som aktivitetsledare på fritidshem är det bra om du:

 • tycker om att jobba med barn och unga
 • har tålamod
 • är trygg
 • är kreativ

I Norrbotten finns utbildningar till aktivitetsledare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad ett arbete som aktivitetsledare.

Barnskötare – gymnasial yrkesutbildning

Arbetet som barnskötare är varierande men handlar i grunden om att skapa en trygg och stimulerande miljö för barn på förskola, skola eller fritidshem. I arbetsuppgifterna ingår att leka med barnen, pyssla, vara ute och hjälpa till vid måltider och andra aktiviteter. Du blir även en del av arbetslaget på arbetsplatsen och får vara med och planera verksamheten.

För att trivas som barnskötare är det bra om du:

 • är trygg
 • har tålamod
 • tycker om att jobba med barn
 • tycker om att arbeta tillsammans med andra

Om du vill veta mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för barnskötare hittar du mer information här.

I Norrbotten finns utbildningar till barnskötare på gymnasienivå. Vissa kommuner har även barnskötare som lärlingsutbildning.

Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun för mer information om hur du kan bli barnskötare.

Elevassistent – gymnasial yrkesutbildning

Elevassistenter jobbar i skolan eller på fritids med att ge stöd till den eller de elever som behöver extra anpassningar. I arbetsuppgifterna ingår att hitta individuella lösningar som underlättar för eleven/eleverna att lära sig.

Som elevassistent kan du jobba med elever som har läs- och skrivsvårigheter, koncentrationsproblem, psykosociala svårigheter eller olika funktionsnedsättningar.

För att trivas som elevassistent är det bra om du:

 • kan ta ansvar
 • är flexibel, social
 • har lätt för att samarbeta med andra
 • tycker om att jobba med barn.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för elevassistenter. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till elevassistent på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som elevassistent.

Lärarassistent – Folkhögskola

Studiehandledare: Distans – Folkhögskola

Yrkesutbildning i konstpedagogik – Folkhögskola

Socialpedagog – Folkhögskola

Restaurang, storhushåll och livsmedel

Bagare/konditor – gymnasial yrkesutbildning

I arbetet som bagares/konditor är dina arbetsuppgifter omväxlande och kreativa. Du bakar bland annat bröd, tårtor, bakelser och småkakor. Du har god kännedom om råvarorna och vad som passar ihop i form och smak. På ett stort bageri finns maskiner och datorer som gör bakprocessen automatiserad men även på stora bagerier finns det arbetsuppgifter som måste utföras för hand.

En konditor arbetar med att baka och dekorera tårtor och fikabröd. Många arbetar som både bagare och konditor efter sin utbildning.

För att trivas som bagare/konditor är det bra om du:

 • har god fysik
 • är stresstålig
 • kan göra flera saker samtidigt
 • tycker om att organisera
 • är kreativ
 • har öga för färg och form

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för bagare/konditor Länk till annan webbplats..

I Norrbotten finns utbildningar till bagare/konditor på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som bagare/konditor.

Slaktare/styckare/charkuterist – gymnasial yrkesutbildning

Som slaktare/styckare är du en viktig del i livsmedelskedjan. Du är med och tar hand om djuret från det att det kommer till slakteriet till dess att en styckare tar över och styckar köttet. Det handlar om att avliva djuret och förbereda slaktkroppen för nästa steg i processen. Som styckare tar du över när slaktaren är klar och skiljer ut köttdetaljerna. Slaktare kan även jobba i matvarubutiker.

En charkuterist tar över när slaktaren och styckaren har gjort sina jobb. Charkuterister maler, saltar, ugnsbakar och röker köttet för att sedan kunna göra charkuterier som korv, leverpastej, blodpudding och bacon.

För att trivas som slaktare/styckare/charkuterist är det bra om du är:

 • stresstålig
 • kan samarbeta
 • kvalitetsmedveten
 • har god fysik
 • tycker om att träffa människor

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för slaktare, styckare och charkuterist. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till slaktare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som slaktare/styckare/charkuterist.

Kock – gymnasial yrkesutbildning

Kockar lagar mat till andra på restauranger, i storkök och på andra ställen. En stor del av arbetsuppgifterna som kockar utför handlar om att planera och förbereda mat. På en restaurang handlar det om att förbereda mat direkt till kunden som beställt den, i storkök handlar det ibland om att laga mat som ska skickas till andra ställen som skolor eller äldreboenden.

För att trivas som kock är det bra om du:

 • är kreativ
 • är stresstålig
 • kan samarbeta med andra
 • tycker om att planera och organisera

Efter utbildningen kan du arbeta i alla typer av kök.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för kock Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till kock på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid inom kök.

Samhälle och juridik

Fastighetsmäklare – universitetsutbildning

Rättsvetenskap – universitetsutbildning

Statsvetenskap – universitetsutbildning

Samhällsbyggnad – universitetsutbildning

Transport och fordon

Lokförare – YH-utbildning

Tekniker tunga maskiner och fordon – YH-utbildning

Anläggningsmaskinförare – gymnasial yrkesutbildning

Anläggningsmaskinförare kan köra alla typer av fordon som används inom bygg- och anläggningsbranschen. I arbetsuppgifterna ingår, bland annat, att förbereda marken för nybyggnationer av tomter eller vägar genom att gäva, lasta och lossa material.

Inom bygg- och anläggningsbranschen finns olika typer av maskiner, till exempel grävmaskin och hjullastare, vilket gör att arbetet är omväxlande.

För att trivas som anläggningsförare är det bra om du:

 • Är uppmärksam
 • Kan jobba självständigt
 • Kan samarbeta med andra

Efter utbildningen kan du arbeta inom stora delar av bygg- och anläggningsbranschen.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för anläggningsförare. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till anläggningsmaskinförare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som anläggningsmaskinförare.

Bilskadereparatör – gymnasial yrkesutbildning

Bilskadereparatörer tar hand om och åtgärdar skador på fordon som har krockat eller på annat sätt fått skador på plåten.

Arbetsuppgifterna är bland annat att rikta, mäta, svetsa och byta detaljer – allt för att fordonet ska vara så nära perfekt som det går när kunden hämtar det. För att få ett så bra resultat som möjligt är det viktigt att göra ett bra underarbete. Underarbetet handlar om att slipa, rikta och spackla. Det är även viktigt att ha kunskap om olika sammanfogningstekniker.

För att trivas som bilskadereparatör är det bra om du:

 • Är resultat- och kvalitetsinriktad
 • Har bra finmotorik
 • Tycker om att lösa problem

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för bilskadereparatörer Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till bilskadereparatör på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som bilskadereparatör.

Bussförare – gymnasial yrkesutbildning

I arbetet som bussförare kan du köra buss i lokal eller regional linjetrafik, flygbussar eller arbeta som bussförare inom färdtjänsten. Förutom att köra bussen kontrollerar du också passagerarnas biljetter. Du träffar många människor i yrket som bussförare och utför en viktig samhällsservice.

För att trivas som bussförare är det bra om du:

 • är serviceinriktad
 • är uppmärksam
 • är stresstålig
 • är noga med säkerheten

Efter utbildningen till bussförare kan du arbeta hos ett bussbolag eller inom färdtjänsten.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för bussförare. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till bussförare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som yrkesförare inom persontrafik.

Fordonslackerare – gymnasial yrkesutbildning

En fordonslackerare tar hand om fordon som har skador på lacken. Det kan handla om alla typer av fordon så som personbilar, lastbilar, bussar eller motorcyklar. Skadorna kan vara på fordonets plåt- eller plastdetaljer och det kan handla om rostskador eller repor.

Det är viktigt att göra ett bra grundarbete innan lackeringen kan påbörjas för att lackeringen ska blir så bra som möjligt. Underarbetet innefattar att spackla, slipa och masker.

För att trivas som fordonslackerare är det bra om du:

 • är noggrann
 • kvalitetsinriktad
 • bra på att samarbeta med andra.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för fordonslackerare. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till fordonslackerare på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som fordonslackerare.

Lastbilschaufför – gymnasial yrkesutbildning

Som lastbilschaufför är du ansvarig för att frakta gods mellan lager och distribution eller mellan köpare och säljare. I arbetet ingår också att lasta och lossa godset du fraktar. Beroende på vilken typ av gods det handlar om och vilken arbetsplats du har kan sträckorna var korta eller långa. Det finns även arbetsgivare som har utländska kunder vilket gör att du som lastbilschaufför kan få långa körningar till andra länder.

För att trivas som lastbilschaufför är det bra om du:

 • tycker om att arbeta självständigt
 • tycker om att köra bil
 • kan arbeta självständigt
 • är serviceinriktad
 • kan planera
 • kan ta initiativ

Det är även viktigt att du kan förstå och följa regler då olika typer av gods har olika typer av regler för frakt.

Efter utbildningen till lastbilschaufför kan du jobba hos ett åkeri eller distributionsföretag.

Om du vill veta mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för lastbilschaufförer Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till lastbilschaufför på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som lastbilschaufför.

Lastbilstekniker – gymnasial yrkesutbildning

Lastbilstekniker eller lastbilsmekaniker felsöker, reparerar och servar tunga fordon som lastbilar. I arbetsuppgifterna ingår att hitta felet, plocka isär, rengöra eller reparera den eller de delar som inte fungerar som de ska.

En lastbilstekniker kan även jobba som fältmekaniker. En fältmekaniker åker ut till fordonet och reparerar det där det är. Det kan betyda långa resor och udda arbetsförhållanden.

För att trivas som lastbilstekniker är det bra om du:

 • är noggrann
 • tycker om att lösa problem
 • träffa människor
 • kan arbeta självständigt
 • är flexibel

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för lastbilstekniker. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till personbilstekniker på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid i fordonsbranschen.

Personbilstekniker – gymnasial yrkesutbildning

Personbilstekniker eller personbilsmekaniker utför service och reparationer på lätta fordon som personbilar och motorcyklar. I arbetsuppgifterna ingår också att göra digitala felsökningar och träffa verkstadens kunder. Ofta har du som personbilstekniker ett specialområde.

För att trivas som personbilsmekaniker är det bra om du:

 • tycker om ett omväxlande arbete
 • är noggrann
 • är självständig
 • tycker om att lösa problem
 • tycker om att träffa människor

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för personbilstekniker. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till personbilstekniker på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid i fordonsbranchen.

Vård, omsorg och socialt arbete

Arbetsterapeut – universitetsutbildning

Fysioterapeut – universitetsutbildning

Hälsovägledare – universitetsutbildning

Psykologi – universitetsutbildning

Röntgensjuksköterska – universitetsutbildning

Sjuksköterska – universitetsutbildning

Sociologi– universitetsutbildning

Ambulanssjukvårdare – YH-utbildning

Stödassistent – gymnasial yrkesutbildning

Stödassistenter arbetar med personer som har olika typer av funktionsnedsättningar för att främja deras förmågor och stärka deras självständighet. Det kan handla om personer med intellektuella, fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Arbetsuppgifterna kan vara stöd i hemmet som att laga mat och städa, kontakt med myndigheter eller vara med på fritidsaktiviteter.

Som stödassistent är det bra om du är:

 • flexibel
 • empatisk
 • social
 • duktig på att samarbeta
 • kreativ

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för stödassistenter Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till stödassistent på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som stödassistent.

Undersköterska – gymnasial yrkesutbildning

I arbetet som undersköterska kan du ha en mängd olika arbetsuppgifter beroende på var du jobbar. Du kan arbeta inom hemtjänsten, på sjukhus, på en hälsocentral, inom psykiatrin eller men personer med olika funktionsvariationer.

Som undersköterska är det bra om du är:

 • empatisk
 • tydlig
 • duktig på att kommunicera
 • noggrann
 • uppmärksam

Efter utbildningen kan du välja att arbeta inom kommunal eller privat omsorg, regional eller privat sjukvård.

Mer om hur arbetsmarknaden och löneläget ser ut för undersköterskor. Länk till annan webbplats.

I Norrbotten finns utbildningar till undersköterska på gymnasienivå. Kontakta studie- och yrkesvägledaren i din hemkommun om du är intresserad av en framtid som undersköterska inom vård och omsorg.

Undersköterskeutbildning för personer med svenska som andraspråk – Folkhögskola

Vårdbiträde – Folkhögskola

Vårdbiträdesutbildning för personer med svenska som andraspråk – Follkhögskola

Vårdbiträdeskurs med extra stöd – Folkhögskola

Sidan uppdaterades den 15 maj 2023