Förslag till ny organisationsstruktur gällande näringslivsfrågor inom Luleå kommun

Det kommunala näringslivsbolaget Luleå Business Region AB bör ingå i den kommunala förvaltningsorganisationen. Det framgår av ett förslag som kommunledningen lägger fram till politiken under hösten.
- Trenden i Sverige är att organisera arbetet med etablerings- och näringslivsutveckling nära kommunstyrelsen i stället för i bolag, säger Anna Lindh Wikblad, kommundirektör.

Under våren 2023 fick kommundirektören i uppdrag av kommunstyrelsens ordförande att se över hur Luleås näringslivsfrågor i framtiden ska organiseras och hanteras. Anledningen bakom detta är att den politiska organisationen vill rusta sig bättre inför de utmaningar näringslivet står inför i och med den gröna omställningen. Det finns även ett uttalat mål att Luleå ska rankas högre i mätningar som attraktiv näringslivskommun.

Som en del i det uppdraget gjordes en översyn av bolaget Luleå Business Region. Den utfördes av Public Partner AB och var färdig 31 maj 2023. Rapporten som presenterats innehåller olika förslag till framtida organisering av de områden som idag hanteras av det kommunala näringslivs- och destinationsbolaget Luleå Business Region.

Mot bakgrund av konsulternas rapport, samt den egna analys som kommundirektör Anna Lindh Wikblad och VD för Luleå Business Region Rickard Lundmark gjort, föreslås alternativet att bolaget blir en del av förvaltningsorganisationen.
- Syftet är att ge förutsättningar för en snabbare, enklare och mer nära kontakt mellan kommunen och näringslivet vilket jag också uppfattar att Luleås företag efterfrågar. Mitt förslag är därför att senast innan slutet av denna mandatperiod skapa en samlad näringslivsfunktion inom kommunstyrelsens förvaltning, säger Anna Lindh Wikblad.

Förslaget är utarbetat tillsammans med Rickard Lundmark, VD för Luleå Business Region AB tillika Luleå kommunföretag AB. Frågan går nu vidare till Luleås politiker för ställningstagande.

- Utveckling av vårt arbete med näringslivet är prioriterat av politiken. Vårens utredningar visar att inriktningen bör vara att verksamheten drivs inom kommunen. Jag ser fram emot att arbetet går vidare med att ta fram hur det ska gå till, säger Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande.

Förslaget om ny organisation tas upp för beslut i kommunstyrelsen i november 2023.

Länk till rapporten från Public Partner AB Pdf, 1.4 MB.

För ytterligare information:

Kommundirektör Anna Lindh Wikblad, 070-228 77 51

Kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli, 073-051 87 92

Sidan uppdaterades den 1 september 2023